3 Comments

Nasionalisme


Cinta Rasulullah saw.kepada Madinah ternyata tidak menghalangi dirinya dari rindu kepada Makkah, seraya beliau berkata kepada Ushail tatkala ia menyebut Makkah, “Wahai Ushail, biarkan hati ini tenang.”

Oh angan…
Masih mungkinkah kulalui malam
di suatu lembah
Idzkhir mengitariku bersama Jalil.
masih mungkinkah ku tandan gemericik air Mijannah
sementara
Syamah dan Thafil pun menampakkan diri

*Senandung syair Bilal

Rasulullah bersabda,
Al muslimu akhwulmuslim
“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain”
Sebuah syair :
Tiada ku mengenal
tanah air selain Islam
bagiku sama saja, Syam dan lembah Nil.
Setiap disebut asma Allah
di negeri manapun, maka
kuingat segenap penjuru
dari lubuk negeriku

3 comments on “Nasionalisme

  1. — risalah pergerakan.

  2. negeri ini negeri ‘kesepakatan’ antara berbagai perbedaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s